CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Schéma certifikací

Certifikace dělíme na tři úrovně - základní, pokročilá a expertní.
Jednotlivé stupně certifikací lze získat prostřednictvím certifikačních zkoušek.
Základní a pokročilou úroveň dělíme na tři části. Core, Agile a Specialist.

Certifikační schéma

Certifikační schéma ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT 1.0) Certified Tester Advanced Level Test Manager (CTAL-TM 2.0) ISTQB® Certifikovaný Tester základní úroveň (CTFL 3.1) Certified Tester Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA 3.1) Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA 4.0) Certified Tester AI Testing (CT-AI) Certified Tester Security Tester (CT-SeC) Certified Tester Test Automation Engineer (CT-TAE) Certified Tester Model-Based Tester (CT-MBT) Certified Tester Usability Testing (CT-UT) Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) Certified Tester Gambling Industry Tester (CT-GT) Certified Tester Mobile Application Testing (CT-MAT) Certified Tester Performance Testing (CT-PT) Certified Tester Acceptance Testing (CT-AcT) Certified Tester Advanced Level Agile Technical Tester (CTAL-ATT 1.1) Certified Tester Advanced Level Agile Test Leadership at Scale (CT-ATLaS) Certified Tester Expert Level Test Management Managing the Test Team (CTEL-TM-MTT) Certified Tester Expert Level Test Management Operational Test Management (CTEL-TM-OTM) Certified Tester Expert Level Test Management Strategic Test Management (CTEL-TM-SM) Certified Tester Expert Level Assessing Test Processes (CTEL-ITP-ATP) Certified Tester Expert Level Implementing Test Process Improvement (CTEL-ITP-ITPI) Certified Tester Game Testing (CT-GaMe) ISTQB® Certifikovaný Tester základní úroveň (CTFL 4.0)
Certifikační schéma ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT 1.0) Certified Tester Advanced Level Test Manager (CTAL-TM 2.0) ISTQB® Certifikovaný Tester základní úroveň (CTFL 3.1) Certified Tester Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA 3.1) Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA 4.0) Certified Tester AI Testing (CT-AI) Certified Tester Security Tester (CT-SeC) Certified Tester Test Automation Engineer (CT-TAE) Certified Tester Model-Based Tester (CT-MBT) Certified Tester Usability Testing (CT-UT) Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) Certified Tester Gambling Industry Tester (CT-GT) Certified Tester Mobile Application Testing (CT-MAT) Certified Tester Performance Testing (CT-PT) Certified Tester Acceptance Testing (CT-AcT) Certified Tester Advanced Level Agile Technical Tester (CTAL-ATT 1.1) Certified Tester Advanced Level Agile Test Leadership at Scale (CT-ATLaS) Certified Tester Expert Level Test Management Managing the Test Team (CTEL-TM-MTT) Certified Tester Expert Level Test Management Operational Test Management (CTEL-TM-OTM) Certified Tester Expert Level Test Management Strategic Test Management (CTEL-TM-SM) Certified Tester Expert Level Assessing Test Processes (CTEL-ITP-ATP) Certified Tester Expert Level Implementing Test Process Improvement (CTEL-ITP-ITPI) Certified Tester Game Testing (CT-GaMe) ISTQB® Certifikovaný Tester základní úroveň (CTFL 4.0)

ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT 1.0)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) poskytuje klíčové testovací dovednosti nezbytné k úspěšnému přispění k agilnímu projektu. CTFL-AT pokrývá agilní testování v souladu s principy vývoje agilního softwaru, jak je uvedeno v Agile Manifesto. Tester na agilním projektu bude fungovat jinak než na tradičním projektu. Testeři musí rozumět hodnotám a principům, které jsou základem agilních projektů, a tomu, jak jsou testeři nedílnou součástí přístupu celého týmu společně s vývojáři a obchodními zástupci.

Struktura zkoušky

 • Verze: 2014 v1.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Advanced Level Test Manager (CTAL-TM 2.0)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) poskytuje znalosti a kompetence k převzetí odpovědnosti za řízení všech testovacích aktivit v průběhu životního cyklu vývoje softwaru. Zahrnuje vše od toho, jak navrhnout vhodný testovací přístup pro projekt na základě organizační testovací strategie až po vybudování testovacího týmu nebo testování kompetencí pro dokončení nezbytného testování.

Struktura zkoušky

 • Verze: v2.0
 • Počet otázek: 65
 • Max bodů: 115
 • Body pro splnění: 75
 • Délka (v minutách): 180 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 200€ / 4800Kč
Zavřít

ISTQB® Certifikovaný Tester základní úroveň (CTFL 3.1)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Základní úroveň je zaměřena na každého, kdo se podílí na testování softwaru. To zahrnuje i ty, od nichž se očekává, že půjdou na pokročilejší kvalifikaci jako testeři, test analytici, test inženýři, test konzultanti, test manažeři, UAT testeři a vývojáři softwaru.

Základní úroveň je vstupním modulem do ISTQB® certifikace a je to podmínka v pokračování na další moduly a úrovně.

Struktura zkoušky

 • Verze:  2018 v3.1*
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % pokud je zkouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč

* 9. května 2023 vstoupil v platnost sylabus CTFL v4.0. Tato verze je spojení CTFL 3.1 a CTFL Agile Tester. CaSTB ji bude nabízet od 1. 9. 2023.

Všechny dokumenty a zkoušky spojené se sylabem CTFL 2018 v3.1 budou dostpuné do 9. května 2024 v EN verzi a do 9. listopadu 2024 pro ostatní jazyky.

Zavřít

Certified Tester Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA 3.1)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA) poskytuje dovednosti potřebné k provádění strukturovaného a důkladného testování softwaru v průběhu životního cyklu vývoje softwaru. Zabývá se podrobně rolí a odpovědnostmi testovacího analytika v každém kroku standardního testovacího procesu a rozšiřuje důležité testovací techniky.

Struktura zkoušky

 • Verze: v3.1
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 80
 • Body pro splnění: 52
 • Délka (v minutách): 120 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 200€ / 4800Kč
Zavřít

Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA 4.0)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA) poskytuje důkladný úvod do dovedností technického testování, které jsou dnes v mnoha organizacích zásadní. Tyto dovednosti zahrnují testování založené na rizicích, testování bílé skříňky, statickou a dynamickou analýzu, nefunkční testování a automatizaci testování.

Struktura zkoušky

 • Verze: v4.0
 • Počet otázek: 45
 • Max bodů: 78
 • Body pro splnění: 51
 • Délka (v minutách): 120 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 200€ / 4800Kč
Zavřít

Certified Tester AI Testing (CT-AI)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® AI Testing (CT-AI) rozšiřuje chápání umělé inteligence a/nebo hlubokého (strojového) učení, konkrétně testování systémů založených na AI a používání AI při testování.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 47
 • Body pro splnění: 31
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Security Tester (CT-SeC)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Security Tester (CT-SeC) se zaměřuje na plánování, provádění a vyhodnocování bezpečnostních testů z různých hledisek, včetně rizik, požadavků, zranitelnosti a lidských faktorů. Zahrnuje také nástroje a standardy pro testování zabezpečení.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0
 • Počet otázek: 48
 • Max bodů: 80
 • Body pro splnění: 52
 • Délka (v minutách): 120 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 200€ / 4800Kč
Zavřít

Certified Tester Test Automation Engineer (CT-TAE)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Test Automation Engineer (CT-TAE) se zaměřuje na návrh, vývoj a údržbu řešení pro automatizaci testování. Zahrnuje také koncepty, metody, nástroje a procesy pro automatizaci dynamických funkčních testů a vztah těchto testů ke správě testů, správě konfigurace, správě defektů, procesům vývoje softwaru a zajišťování kvality. Popsané metody jsou obecně použitelné pro různé přístupy k životnímu cyklu softwaru, typy softwarových systémů a typy testů.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 75
 • Body pro splnění: 49
 • Délka (v minutách): 90 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Model-Based Tester (CT-MBT)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® AI Testing (CT-AI) rozšiřuje chápání umělé inteligence a/nebo hlubokého (strojového) učení, konkrétně testování systémů založených na AI a používání AI při testování.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Usability Testing (CT-UT)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. ISTQB® Certified Tester Usability Tester (CT-UT) se zaměřuje na metody a přístupy testování použitelnosti. Zahrnuje postupy nastavení od použitelnosti, uživatelské zkušenosti a přístupnosti, stejně jako příslušné normy a rizika.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) se zaměřuje na specifické požadavky na „testování E/E systémů“ v automobilovém prostředí na základě zavedených standardů (Automotive SPICE®, ISO 26262, AUTOSAR® atd.). ). Zahrnuje také testování ve virtuálních prostředích (včetně XiL) a statické a dynamické testovací techniky specifické pro automobily.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Gambling Industry Tester (CT-GT)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Gambling Industry Tester (CT-GT) pokrývá klíčové koncepty v hazardním průmyslu, ekosystému hazardního průmyslu a různé typy testů společné pro hazardní průmysl. Zahrnuje aspekty, jako je testování dodržování předpisů v odvětví hazardního průmyslu (eng. compliance testing), testování zábavných faktorů nebo perspektiv hráče, matematické testování, testování zvuku, testování pro více hráčů a testování interoperability.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Mobile Application Testing (CT-MAT)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Mobile Application Testing (CT-MAT) poskytuje vhled do metod, technik a nástrojů, které může profesionál použít k testování mobilních aplikací. Zahrnuje požadované mobilní projektové aktivity, role, metody a metodiky.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Performance Testing (CT-PT)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Performance Testing (CT-PT) poskytuje znalosti o hlavních aspektech testování výkonnosti, včetně technických aspektů, aspektů založených na metodě a organizačních aspektů. Konkrétně se týká testování výkonu a pokrývá oblasti, jako jsou základní pojmy, měření, činnosti, úkoly a nástroje.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 90 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Acceptance Testing (CT-AcT)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Acceptance Testing (CT-AcT) se zaměřuje na koncepty, metody a praktiky spolupráce mezi vlastníky produktů/obchodními analytiky a testery při akceptačních testech. Zahrnuje uživatelské akceptační testování (UAT), smluvní a regulační akceptační testování, jakož i alfa a beta testování.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Advanced Level Agile Technical Tester (CTAL-ATT 1.1)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Advanced Level Agile Technical Tester (CTAL-ATT) poskytuje důkladný úvod do dovedností technického testování, které jsou zásadní v organizacích využívajících agilní vývojový přístup. Tyto dovednosti zahrnují testovací a agilní techniky, přístupy k automatizaci testování a průběžné zavádění a doručovaní (eng. continous CI/CD).

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.1
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 64
 • Body pro splnění: 42
 • Délka (v minutách): 90 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

Certified Tester Advanced Level Agile Test Leadership at Scale (CT-ATLaS)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Agile Test Leadership at Scale (CTAL-ATLaS) se zaměřuje na to, jak organizovat a zlepšovat kvalitu a testování napříč více týmy v agilní organizaci. Zabývá se také tím, jak přistupovat ke kvalitě a testování na strategické úrovni s cílem dosáhnout vyšší obchodní agilnosti v organizaci. CTAL-ATLaS pokrývá, jak škálovat úsilí o testování a zajišťování kvality podporou kvalitního myšlení a kultury v celé organizaci. To zahrnuje posun od tradičního přístupu řízení testů, který se obvykle používá v modelech sekvenčního vývoje, k přístupu kvalitní pomoci, který staví na principech a hodnotách Lean a Agile. Zahrnuje také, jak přijmout společné Lean a Agilní techniky a procesy pro analýzu a řešení problémů a jak je využít ke zlepšení testování a kvality v organizaci.

Struktura zkoušky

 • Verze: 2.0
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 71
 • Body pro splnění: 47
 • Délka (v minutách):120 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): nedostupná
Zavřít

Certified Tester Expert Level Test Management Managing the Test Team (CTEL-TM-MTT)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB Expert Level Test Management (CTEL-TM) se skládá ze 3 částí: 'Strategic Test Management', 'Operational Test Management' a 'Manage the Test Team'. Všimněte si, že pro každou část jsou poskytovány samostatné certifikační zkoušky a pro získání plné certifikace v CTEL-TM je nutné splnit všechny tři části. Certifikát Expert Level má platnost 7 let.

Do konce roku 2024 běží experiment, kde pro všechny Expert level zkoušky jsou otázky z eseje (eng. essay questions) odstraněny. Zůstává tedy jen část zkoušky s více možnostmi výběru (eng. multiple-choice exam).  Cena zkoušky je 250€ bez DPH.


V případě zájmu nebo otázek ohledně zkoušky nás prosím kontaktujte na certification@castb.org. Zavřít

Certified Tester Expert Level Test Management Operational Test Management (CTEL-TM-OTM)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB Expert Level Test Management (CTEL-TM) se skládá ze 3 částí: 'Strategic Test Management', 'Operational Test Management' a 'Manage the Test Team'. Všimněte si, že pro každou část jsou poskytovány samostatné certifikační zkoušky a pro získání plné certifikace v CTEL-TM je nutné splnit všechny tři části. Certifikát Expert Level má platnost 7 let.

Do konce roku 2024 běží experiment, kde pro všechny Expert level zkoušky jsou otázky z eseje (eng. essay questions) odstraněny. Zůstává tedy jen část zkoušky s více možnostmi výběru (eng. multiple-choice exam).  Cena zkoušky je 250€ bez DPH.


V případě zájmu nebo otázek ohledně zkoušky nás prosím kontaktujte na certification@castb.org. Zavřít

Certified Tester Expert Level Test Management Strategic Test Management (CTEL-TM-SM)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB Expert Level Test Management (CTEL-TM) se skládá ze 3 částí: 'Strategic Test Management', 'Operational Test Management' a 'Manage the Test Team'. Všimněte si, že pro každou část jsou poskytovány samostatné certifikační zkoušky a pro získání plné certifikace v CTEL-TM je nutné splnit všechny tři části. Certifikát Expert Level má platnost 7 let.

Do konce roku 2024 běží experiment, kde pro všechny Expert level zkoušky jsou otázky z eseje (eng. essay questions) odstraněny. Zůstává tedy jen část zkoušky s více možnostmi výběru (eng. multiple-choice exam).  Cena zkoušky je 250€ bez DPH.


V případě zájmu nebo otázek ohledně zkoušky nás prosím kontaktujte na certification@castb.org. Zavřít

Certified Tester Expert Level Assessing Test Processes (CTEL-ITP-ATP)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Expert Level Improving the Test Process (CTEL-ITP) se skládá ze 2 částí: „Assessment the Test Process“ a „Implementing Test Process Improvement“. Všimněte si, že pro každou část jsou poskytovány samostatné certifikační zkoušky a pro získání plné certifikace v CTEL-ITP je nutné dosáhnout obou částí. Certifikát Expert Level má platnost 7 let.

Do konce roku 2024 běží experiment, kde pro všechny Expert level zkoušky jsou otázky z eseje (eng. essay questions) odstraněny. Zůstává tedy jen část zkoušky s více možnostmi výběru (eng. multiple-choice exam).  Cena zkoušky je 250€ bez DPH.


V případě zájmu nebo otázek ohledně zkoušky nás prosím kontaktujte na certification@castb.org. Zavřít

Certified Tester Expert Level Implementing Test Process Improvement (CTEL-ITP-ITPI)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Expert Level Improving the Test Process (CTEL-ITP) se skládá ze 2 částí: „Assessment the Test Process“ a „Implementing Test Process Improvement“. Všimněte si, že pro každou část jsou poskytovány samostatné certifikační zkoušky a pro získání plné certifikace v CTEL-ITP je nutné dosáhnout obou částí. Certifikát Expert Level má platnost 7 let.

Do konce roku 2024 běží experiment, kde pro všechny Expert level zkoušky jsou otázky z eseje (eng. essay questions) odstraněny. Zůstává tedy jen část zkoušky s více možnostmi výběru (eng. multiple-choice exam).  Cena zkoušky je 250€ bez DPH.


V případě zájmu nebo otázek ohledně zkoušky nás prosím kontaktujte na certification@castb.org. Zavřít

Certified Tester Game Testing (CT-GaMe)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Certifikace ISTQB® Game Testing se zaměřuje na porozumění a dovednosti potřebné k provádění a řízení testování na všech úrovních v herních projektech. Zabývá se základními koncepty testování videa a her a také tím, jak určit rizika a cíle pro herní software. Zahrnuje koncepční navrhování, implementaci a provádění testů herního softwaru, přístupy k testování her (mechanika testování her, testování zvuku, testování grafiky a lokalizace) a rozpoznávání nástrojů pro testování her.

Struktura zkoušky

 • Verze: v1.0.1
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % ak je skouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zavřít

ISTQB® Certifikovaný Tester základní úroveň (CTFL 4.0)

Detailnejší informace k této certifikace najdete na webu ISTQB, který je dostupný přes tlačítko vpravo. Základní úroveň je zaměřena na každého, kdo se podílí na testování softwaru. To zahrnuje i ty, od nichž se očekává, že půjdou na pokročilejší kvalifikaci jako testeři, test analytici, test inženýři, test konzultanti, test manažeři, UAT testeři a vývojáři softwaru.

Základní úroveň je vstupním modulem do ISTQB® certifikace a je to podmínka v pokračování na další moduly a úrovně.

Struktura zkoušky

 • Verze: 4.0 
 • Počet otázek: 40
 • Max bodů: 40
 • Body pro splnění: 26
 • Délka (v minutách): 60 (+25 % pokud je zkouška v jiném, než rodném jazyce)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč

* 9. května 2023 vstoupil v platnost sylabus CTFL v4.0. Tato verze je spojení CTFL 3.1 a CTFL Agile Tester. CaSTB ji bude nabízet od 1. 9. 2023.

Všechny dokumenty a zkoušky spojené se sylabem CTFL 2018 v3.1 budou dostpuné do 9. května 2024 v EN verzi a do 9. listopadu 2024 pro ostatní jazyky.

Zavřít

Přehled jednotlivých úrovní certifikace

1
ISTQB® Certifikovaný Tester, základní úroveň (CTFL)

Základní úroveň je zaměřena na každého, kdo se podílí na testování softwaru. To zahrnuje i ty, od nichž se očekává, že půjdou na pokročilejší kvalifikaci jako testeři, test analytici, test inženýři, test konzultanti, test manažeři, UAT testeři a vývojáři softwaru. Základní úroveň je rozdělena do tří částí a to Core, Agile a Specialist.

2
ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)

Certifikace z pokročilé úrovně jsou pro zkušené odborníky z testování a jsou zaměřeny na prokázání hlubokých znalostí z oblastí testování a schopnosti vykonávat testovací aktivity v praxi. Pokročilá úroveň je rozdělena do tří částí a to Core, Agile a Specialist.

3
ISTQB® Certifikovaný Tester, expertní úroveň (CTEL)

Expertní stupeň rozšiřuje znalosti a zkušenosti získané na pokročilé úrovni poskytováním hloubkových, prakticky orientovaných certifikací, pokrývajících různé oblasti testování. Expertním stupněm nabízí ISTQB® kariérní růst pro testery s jasně definovanými byznys výsledky. Expertní úroveň má aktuálně dostupnou jen Core část.

Základní úroveň je vstupním modulem do ISTQB® certifikace.
(podmínka v pokračování na další moduly a úrovně)

Terminologie v materiálech ISTQB

Nerozumíte-li certifikačnímu názvosloví, využijte


Slovník pojmů

Pojmy, výrazy a definice jsou navržené tak,
aby sjednotily komunikaci v testování (softwaru) a souvisejících oborech.

Certifikační průvodce

Projděte si 3 kroky průvodce k certifikacím.

Chcete se nechat certifikovat?

Ozvěte se nám.

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies